Zdravotná služba

Na základe súťažného poriadku má futbalový klub povinnosť zabezpečovať zdravotnú službu na každý zápas. Zdravotná služba tvorí výraznú časť nákladov, ktoré vynakladáme na šport detí a mládeže aj v našom klube. Chápeme, že bezpečnosť detí je na prvom mieste, a preto zabezpečujeme kvalifikovaného zdravotníka na každý zápas.

Týmto by sme chceli poďakovať Magistrátu hlavného mesta Bratislava, vďaka ktorému sme v rámci Grantového programu na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou získali finančnú podporu na tento účel a pokryli časť nákladov.

 

Ďakujeme.

 

zdravotnici_poster

Späť do obchodu