2% z daní

Darujte 2% z dane našim futbalistom

Rozhodujete sa komu poukázať 2% z Vašich daní?

Nenechajte ich štátu! Darujte ich nám, aby sme sa mohli aj naďalej
venovať dôležitým a potrebným projektom v rámci areálu ihriska a
našim detským tímom, kde máme už teraz registrovaných viac ako 140
mládežníkov vo veku od 5 do 17 rokov.Aj vďaka týmto prostriedkom
pravidelne realizujeme revitalizáciu a úpravu trávnatej plochy,
nakupujeme a obnovujeme tréningové pomôcky, robíme stavebné úpravy
šatní a interiéru a mnoho ďalších. V tomto roku sa bude okrem
pravidelných údržbových aktivít pokračovať napríklad v stavaní
oplotenia okolo ihriska a v modernizácii areálu, najmä nových šatní.

2% z dane môžete poukázať prijímateľovi:


Telovýchovná jednota Jarovce
Ovocná 17
85110 Bratislava
IČO: 42181861
Právna forma: Občianske združenie.

 

Vyplnené vyhlásenie si môžete stiahnuť na

Vyhlasenie2023 - TJ Jarovce

Ďakujeme vopred za každé jedno euro, veľmi si ceníme Vašu podporu !

Miroslav Roštár
prezident TJ Jarovce

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť do obchodu