Detaily
Czafík Michal
Funkcia v tíme: Tréner
Má na starosti:
e-mail:czafik.michal@gmail.com
Telefón:0905 952 336
 
 
 
Spä na zoznam hráčov